ใบสมัครงาน

Responsive image

ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน *

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน คนที่ 1

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน คนที่ 2

ประวัติการรับวัคซีนโควิด-19
ประวัติการศึกษา

ทักษะภาษา

ประวัติการทำงาน


Upload เอกสาร (ประเภทไฟล์แนบ jpg,png,pdf)